Huisregels

Hartelijk welkom in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden.

In onze praktijk gelden de volgende huisregels:

Verzamelen van gegevens

Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Meenemen naar uw afspraak

Graag bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs, zorgpas en / of afsprakenkaart meenemen.

Uitloop afspraak

Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts of mondhygiënist een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts / mondhygiënist te verhalen.

Tijdig aanwezig

Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent. Indien u te laat komt voor een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdgebrek. Dit kan tot gevolg hebben dat wij genoodzaakt zijn om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Mobiele telefoon

Bij bezoek in de praktijkkamer graag uw mobiele telefoon op stil zetten.

Wijziging in uw gegevens of situatie

Wanneer er iets verandert in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan de balie of door een e-mail te sturen. Hier dient u zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. Wij vernemen ook graag wanneer er iets verandert in uw gezondheidssituatie en/of medicijngebruik. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zwangerschap. Uw behandelaar zal hiernaar vragen. Het is namelijk belangrijk dat uw behandelaar op de hoogte is van uw gezondheid en uw medicijngebruik, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.

Frequentie bezoek

U bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole.

Annuleren afspraak

Verschijnt u niet op de afspraak of zegt u deze niet tijdig af binnen 24 uur en is dit binnen het jaar eerder voorgekomen zullen er kosten worden berekend. Bij het niet verschijnen van een derde keer binnen het jaar zullen wij u helaas uit moeten schrijven. Heeft u een afspraak van 30 minuten of langer niet binnen 24 uur afgezegd dan zullen er ten alle tijden kosten in rekening worden gebracht.

Begroting uitgebreide behandelingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting alvorens de behandeling plaats vindt. Graag ontvangen wij een getekende versie retour.

Tanden poetsen

Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak de tanden poetsen.

Agressief gedrag

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Veiligheid

In de algemene ruimtes zijn er camera’s opgehangen voor uw en onze eigen veiligheid.

Uw eigendommen tijdens uw bezoek

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Smilez is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Privacy

Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts of mondhygiënist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Behandelingen bij kinderen

Bij de behandeling van kinderen vragen wij u rekening te houden met het volgende:
1. Maximaal 1 volwassene in de behandelkamer.
2. Geen andere kinderen tijdens de behandeling in de behandelkamer. Dit om de behandeling zo rustig mogelijk te laten verlopen voor uw kind en de behandelaar. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Suggestie, opmerking, compliment, klacht

Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze tandartspraktijk zelf, maar ook via mail of telefonisch.